ABC myšlení

Magazín pro chytré hlavičky

Lidé

Jak jednat s manipulátory?

Manipulace je jakýkoli typ chování, kterého se Osoba A zapojuje se záměrem donutit osobu B, aby udělala to, co po ní chtějí, proti své vlastní vůli. To může mít podobu nabourání sebeúcty osoby B , přímého lhaní jí nebo naznačování, že…