ABC myšlení

Magazín pro chytré hlavičky

Zajímavosti

3 důvody, proč se stát vědecky gramotným

Cílem vědy je pomoci široké veřejnosti lépe porozumět přírodním jevům, od základních fyzikálních zákonů vesmíru až po neurovědu na základě samotného lidského myšlení. Jako taková je vědecká gramotnost nezbytná k tomu, aby lidé pronikli do tajemství existence na všech úrovních….

Jak posílit svou intuici?

Intuice je kognitivní proces, při kterém máte pocit, že můžete vytvořit platný soubor pozorování během několika sekund. Někteří označují intuici za jakýsi šestý smysl, vzhledem k její instinktivní povaze. Co je intuice? Intuice je instinktivní forma poznání, pomocí které může…

Kdo vynalezl videohry? Historie videoherních konzolí

První videohry měly premiéru těsně po druhé světové válce, přičemž první domácí videoherní systém byl dostupný před 70. lety. Zjistěte více o osobnostech, které vynalezly videohry. Co jsou videohry? Videohry jsou počítačové hry, které uživatelům umožňují ovládat pohyb na obrazovce…

Jak zjistit, zda někdo lže

Detekce lži je sofistikovaná a nepolapitelná forma umění. Někteří lidé jsou přirození podvodníci a může to vyžadovat hodně jemnosti a odbornosti, než rozeznat, zda vás klamou, či nikoli. Jak zjistit, zda někdo lže Naučit se, jak rozpoznat lež, vám může…

Co je metakognice? 3 Výhody metakognitivního vědomí

Metakognitivní myšlení představuje vědomé uvědomění si vlastních myšlenek a mentálních procesů. Znamená to reflektovat své vlastní vzpomínky, styl učení, mentální návyky, denní sny a další atributy vašich každodenních vědomých a podvědomých vzorců myšlení. Zjistěte více o tom, co je metakognice…

Definice statistiky: 3 aplikace statistické analýzy

Nemusíte být statistik (matematik, který provádí statistickou analýzu), abyste měli prospěch z učení o této matematické disciplíně. Pokud vaše jediná zkušenost se statistickou teorií pocházela ze středoškolské matematické třídy, získáte spoustu výhod objevováním více o této podmnožině datové vědy. Zjistěte…

Co je to faktorová analýza?

Když statistici chtějí studovat účinky nepozorovaných proměnných na výsledky a iterace souboru dat, mohou sestavit model faktorové analýzy. Přitom se pokoušejí izolovat základní faktory spojené s konkrétními výsledky. Co je to faktorová analýza? Faktorová analýza je studium nepozorovaných proměnných, také…

Abstraktní matematika vysvětlena: Jak používat abstraktní matematiku

Abstraktní matematika se týká teorémů, algoritmů a dalších matematických konceptů a širokých aplikací pro praktické použití v reálném světě. Přečtěte si o historii abstraktní matematiky. Co je abstraktní matematika? Abstraktní matematika, podskupina matematiky, zahrnuje konstrukce matematických problémů, formátů a rovnic…

Vysvětlení teorie grafů: 4 aplikace teorie grafů

Teorie grafů má několik externích aplikací mimo svět tradiční matematiky. Grafickým znázorněním vztahů mezi více datovými body můžete získat velký přehled o tom, jak různé sady informací korelují. To se ukazuje jako užitečné jak v abstraktních matematických teorémech, tak v…

Význam derivátů: 4 hlavní typy derivátů v obchodování

Finanční deriváty jsou běžným produktem na burzách na Wall Street a dalších akciových trzích po celém světě. Umožňují investorům obchodovat s ohledem na kolísání cen, což jim umožňuje potenciálně snížit riziko ztráty. Zjistěte více o významu derivátů v matematickém i…