ABC myšlení

Magazín pro chytré hlavičky

admin

Co je metakognice? 3 Výhody metakognitivního vědomí

Metakognitivní myšlení představuje vědomé uvědomění si vlastních myšlenek a mentálních procesů. Znamená to reflektovat své vlastní vzpomínky, styl učení, mentální návyky, denní sny a další atributy vašich každodenních vědomých a podvědomých vzorců myšlení. Zjistěte více o tom, co je metakognice…

Definice statistiky: 3 aplikace statistické analýzy

Nemusíte být statistik (matematik, který provádí statistickou analýzu), abyste měli prospěch z učení o této matematické disciplíně. Pokud vaše jediná zkušenost se statistickou teorií pocházela ze středoškolské matematické třídy, získáte spoustu výhod objevováním více o této podmnožině datové vědy. Zjistěte…

Můžete jíst žaludy? 4 zdravotní výhody žaludů

Stejně jako lískové a vlašské ořechy jsou žaludy jedlou, výživnou potravinou pro lidskou spotřebu. Můžete shánět potravu, louhovat a připravovat žaludy na jednoduchou svačinu nebo si připravit žaludy na pečení. Co jsou žaludy? Žaludy neboli dubové ořechy jsou ořechy dubu…

Co je to faktorová analýza?

Když statistici chtějí studovat účinky nepozorovaných proměnných na výsledky a iterace souboru dat, mohou sestavit model faktorové analýzy. Přitom se pokoušejí izolovat základní faktory spojené s konkrétními výsledky. Co je to faktorová analýza? Faktorová analýza je studium nepozorovaných proměnných, také…

Abstraktní matematika vysvětlena: Jak používat abstraktní matematiku

Abstraktní matematika se týká teorémů, algoritmů a dalších matematických konceptů a širokých aplikací pro praktické použití v reálném světě. Přečtěte si o historii abstraktní matematiky. Co je abstraktní matematika? Abstraktní matematika, podskupina matematiky, zahrnuje konstrukce matematických problémů, formátů a rovnic…

Jak na výzkum: 5 kroků v procesu výzkumu

Výzkum je základním procesem, jak se informovat o jakémkoli tématu pomocí spolehlivých zdrojů informací. Co je výzkum? Výzkum je proces, kterým shromažďujete spolehlivé informace o konkrétním tématu, obvykle za účelem zodpovězení konkrétní otázky, vytvoření názoru nebo rozhodnutí. Akademici často rozdělují…

Vysvětlení teorie grafů: 4 aplikace teorie grafů

Teorie grafů má několik externích aplikací mimo svět tradiční matematiky. Grafickým znázorněním vztahů mezi více datovými body můžete získat velký přehled o tom, jak různé sady informací korelují. To se ukazuje jako užitečné jak v abstraktních matematických teorémech, tak v…

Význam derivátů: 4 hlavní typy derivátů v obchodování

Finanční deriváty jsou běžným produktem na burzách na Wall Street a dalších akciových trzích po celém světě. Umožňují investorům obchodovat s ohledem na kolísání cen, což jim umožňuje potenciálně snížit riziko ztráty. Zjistěte více o významu derivátů v matematickém i…

Definice sériového vraha: Historie, vlastnosti a motivy

Skutečné kriminální příběhy jsou pro mnoho lidí strhujícím a děsivým zdrojem intrik. Sérioví vrazi slouží jako některé z klíčových postav těchto příběhů o lidské krutosti a zlu. Může být těžké počítat s tím, co člověka žene k pravidelnému zabíjení. Zjistěte…

Co je korelace ve statistice?

Přečtěte si o pozitivní a negativní korelaci ve statistice a o tom, jak vypočítat různé typy korelačních koeficientů. Co je korelace? Ve statistice korelace, také známá jako závislost, je statistická míra vztahu mezi bivariačními daty nebo jakýmikoli daty zahrnujícími dvě…