ABC myšlení

Magazín pro chytré hlavičky

Novinky Ostatní

Vysvětlení indikátorových druhů: 5 příkladů indikátorových druhů

Indikátorové druhy jsou rostliny a živočichové, kteří slouží jako kontaktní místa pro výzkumníky, aby pochopili dopady změny klimatu a znečištění na konkrétní ekosystémy. Zjistěte více o tom, jaké informace odborníci získávají z indikátorových druhů.

Co je to indikační druh?

Indikátorový druh nebo bioindikátor je skupina rostlin nebo zvířat, jejichž populace odráží environmentální zdraví ekosystému. Dobrý indikátorový druh může poskytnout ekologickým výzkumníkům biotická data, která mohou osvětlit současné podmínky prostředí. Environmentalisté mohou tato data použít k přesnému modelování změny klimatu a řešení nevyvážených potravinových sítí v křehkých ekosystémech.

5 typů indikátorových druhů

Indikátorové druhy nebo biologické indikátory jsou živé organismy, které se spoléhají na zdraví ekosystému, aby prospívaly a rozmnožovaly se. Vědci studují tyto organismy, aby shromáždili údaje o změnách životního prostředí. Zde je pět příkladů indikačních druhů:

1. Obojživelníci : Sladkovodní žáby a ropuchy mají výjimečně propustnou kůži, což těmto obojživelným druhům umožňuje poskytovat včasné varování před sníženou kvalitou vody a změnami podmínek prostředí.

2. Korýši : Ekologové testují ryby a měkkýše na těžké kovy, pesticidy a plasty, aby posoudili účinky odtoku ze zemědělství a další problémy se znečištěním vody. Korýši mohou také poskytnout výzkumníkům údaje o zásaditosti nebo kyselosti velkých vodních ploch.

3. Lišejníky : Mechy a lišejníky ve starých lesích – například v pacifickém severozápadním regionu Severní Ameriky – mohou být jedny z nejlepších ekologických indikátorů znečištění vody a vzduchu v lesních ekoregionech mírného pásma.

4. Makrobezobratlí : Velmi malí živočichové, jako jsou mikroorganismy a makrobezobratlí, mohou výzkumníkům poskytnout podrobný obrázek o zdraví ekosystémů ve vodních tocích a sedimentech. Tyto organismy mohou poskytnout výzkumníkům rozsáhlá data, pokud několik druhů kohabituje v kompaktní biosféře.

5. Mokřadní savci : kapustňáci, vydry říční a bobři jsou příklady druhů, které obvykle žijí v křehkých mokřadních ekosystémech, které mají jedny z nejlepších biodiverzity na planetě. Velikost populace, míra reprodukce a celkový zdravotní stav bioindikátorových druhů v mokřadních oblastech mohou vědcům poskytnout jasný obrázek o degenerujících stanovištích.

Jak vědci používají indikační druhy?

Vědci z Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) a odborníci v dalších výzkumných skupinách, které studují biomonitory, používají indikační druhy ke shromažďování dat a formulování případových studií nebo modelů konkrétních prostředí.

Vzhledem k tomu, že základní druhy jsou citlivější na změnu klimatu , jejich studium poskytuje výzkumníkům komplexní data potřebná k tomu, aby mohli společnosti poradit ohledně nezbytných změn. Tato doporučení by mohla pomoci populacím provést změny dříve, než bude příliš pozdě pro ohrožené druhy, jako je sova skvrnitá nebo slon africký, jejichž počet je ohrožen.